Dofinansowanie zakupu nowości czytelniczych

Biblioteka Publiczna w Perzowie podpisała umowę z Biblioteką Narodową i otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Tym samym Czytaj dalej…

Wieczór poetycki “Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”

16 listopada 2021 roku w sali widowiskowej GOK odbył się Wieczór poetycki z twórczością młodego poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie wraz z Biblioteką Publiczną zorganizowały konkurs recytatorski „Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”.  Konkurs przeprowadzony został w związku z ustanowionym rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i obchodzoną w 2021 Czytaj dalej…