Biblioteka Publiczna w Perzowie podpisała umowę z Biblioteką Narodową i otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa

Buy Antibiotics Online”>

Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Tym samym biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 2500,00 zł na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.