Biblioteka Publiczna w Perzowie rozpoczęła swoją działalność w 1947 roku. Jej siedziba znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i działa jako samorządowa instytucja kultury od 2002 roku.

Księgozbiór biblioteki to kilkanaście tysięcy książek, na bieżąco aktualizowany. Biblioteka posiada internetowy katalog MAK+, dzięki któremu czytelnicy mogą zamawiać książki z domowych komputerów.

Głównym i podstawowym zadaniem biblioteki jest propagowanie czytelnictwa wśród mieszkańców oraz współpraca z instytucjami samorządowymi, a także organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Perzów.


Dyrektor Biblioteki Publicznej w Perzowie
Natalia Kowalczyk

Od 2012 roku funkcję Dyrektora Biblioteki Publicznej w Perzowie pełni mgr Natalia Kowalczyk. 

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Edukacja Społeczna w Zakresie Samorządności Lokalnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowe studia o specjalności Kwalifikacje dla Bibliotekarzy na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasjonatka historii, inicjatorka licznych akcji społecznych, współautorka monografii “Gmina Perzów. Zarys dziejów.

Jednostka organizuje liczne lekcje biblioteczne z udziałem dzieci oraz młodzieży szkolnej. Spotkania te odbywają się w bibliotece jak i w przedszkolach i szkołach na terenie gminy. Ponadto biblioteka bierze udział w ogólnopolskich akcjach: 

  • „Narodowe Czytanie” pod patronatem pary prezydenckiej, 
  • „Cała Polska Czyta Dzieciom”, 
  • „Światowy Dzień Pluszowego Misia”, 
  • „Tydzień Bibliotek”. 

Mieszkańcy gminy mogą na bieżąco śledzić działania biblioteki w social mediach: na Facebooku, Instagramie i kanale YouTube.

Biblioteka pozyskuje także granty z projektów państwowych oraz unijnych: na zakup nowości czytelniczych, z programu „Niepodległa”, z konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, czy też na wydanie monografi „Gmina Perzów. Zarys dziejów.”